Terapia indywidualna

rehabilitacja milanówek terapia indywidualna

Rehabilitacja a fizjoterapia

Fizjoterapia i rehabilitacja bardzo często stosowane są jako synonimy. Tymczasem ich znaczenie jest zgoła różne, jak też sam cel oraz przeznaczenie.

Wedle książkowej definicji rehabilitacja oznacza „przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone”. Z kolei fizjoterapia to „leczenie za pośrednictwem oddziaływania na organizm człowieka lub jedną z jego części”. Jak zatem widać fizjoterapeuta skupia się na przywróceniu zdrowia fizycznego pacjenta, podczas gdy rehabilitant nie tylko leczy, ale też stara się na nowo przywrócić daną osobę do pełnej sprawności sprzed wypadku. Nie skupia się on jedynie na leczeniu fizycznych dolegliwości, ale też tych psychicznych.

Na czym polega fizjoterapia i rehabilitacja?

Obie formy terapii stosowane są, kiedy dojdzie kontuzji, przeciążenia, złamania czy zwykłego urazu. W przypadku fizjoterapeuty kluczowe jest wyeliminowanie bólu pourazowego. Wykorzystuje on w tym celu kinezyterapię, fizykoterapię i masaż leczniczy. Pierwsza metoda jako środek leczniczy wykorzystuje ruch, z kolei fizykoterapia polega na wykorzystywaniu czynników fizycznych. Z kolei praca rehabilitanta ma na celu nie tylko wyeliminowanie fizycznego bólu oraz ewentualnie pojawiających się stanów zapalanych, ale też zapobieganie nawrotom poszczególnych dolegliwości i co bardzo ważne, poprawę i podtrzymanie ogólnej wydolności organizmu. Rehabilitacja ma też za zadanie wyeliminowanie negatywnych skutków, które pojawić się mogą w związku z nagłym zatrzymaniem aktywności fizycznej. Ryzyko pojawienia się takich zjawisk jest tym większa, im bardziej nasz organizm był przyzwyczajony do wzmożonej aktywności fizycznej.

Wspólnym celem obu tych profesji jest przywrócenie pacjenta do pełnego stanu zdrowia i to w rozumieniu czysto fizycznym, jak też psychicznym. Prawidłowo przeprowadzona terapia indywidualna powinna też skupiać się na wyeliminowaniu czynników, które powodowałyby ponowne pojawienie się danego urazu w przyszłości. Jest to zatem połączenie leczenia ze swoistego rodzaju profilaktyką.